субота, 31. август 2013.

"Seoska crkva"

Crkva Vaznesenja u Pambukovici sagrađena 1792. godine .Pretpostavlja se da na ovom mestu bila čuvena Mrkšina crkva sa štamparijom u kojoj su štampane dve poslednje knjige starih srpskih štamparija, Četvorojevanđelje iz 1562. godine i Cvetni triod i1566. godine .Današnja građevina podužne osnove,bez priprate ,pevnica i kupole.Unutrašnji prostor podeljen na pet traveja naglašenih pilastrima, a zasveden poluobličastim svodom .Na istočnoj strani dominira prostrani oltarski prostor. Jedini ukras na fasadama su pored zapadnog ižnog portala nekoliko prozorskih otvora i horizontalni venac koji teče ispod krova. Zapadno od hrama sazidan godine zvonik četiri masivna stupca.
Grupa starijih učenika naše škole je 14.06.2013. posetila našu crkvu, zajedno sa nastavnicom istorije, Aleksandrom Ilić, gde je i održana istorijska sekcija.
Učenici su se odlično proveli uz nastavnicine priče o seoskoj crkvi.
Takođe su na tom izletu održali neka mala takmičenja u bacanju kamena s' ramena i drugim igrama.